Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Delta – ODTJ

Kwalifikacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kto musi uzyskać kwalifikacje?

Konieczność uzyskania odpowiedniej kwalifikacji dotyczy wszystkich kierowców, posiadających prawo jazdy:

– kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008 r.

– kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po dniu 10 września 2009 r.

Kto może przystąpić do uzyskania kwalifikacji?

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:

– zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;

– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
  2. b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

– nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto wiedzieć

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

– C1, C1+E, C i C+E,

– D1, D1+E, D i D+E.

Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

Kierowca, w zależności od swojego wieku oraz od kategorii prawa jazdy, obowiązany jest uzyskać odpowiedni rodzaj kwalifikacji.