Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Delta – ODTJ

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne.

Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne:
– ukończone 21 lat,
– posiadane prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
– brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych stwierdzone odpowiednimi orzeczeniemi,
– ukończony kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
– wydane zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii.

Podstawowy kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi jest prowadzony w zakresie kategorii:
1) A1, A2 i A – 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych,
2) B1, B i B+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych,
3) C1, C1+E, C, C+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych,
4) D1, D1+E, D i D+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

W kursach uzupełniających, przeznaczonych dla kierowców posiadających już zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi innej kategorii, liczba godzin zajęć teoretycznych jest skrócona do 3 godzin.

Szczegółowe przepisy oraz programy szkolenia określa rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.