Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Delta – ODTJ

Doskonalenie techniki jazdy

Doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym

Kurs I stopnia - 3 godziny

Jest to kurs podstawowy, dla osób rozpoczynających przygodę z doskonaleniem techniki jazdy.

Kurs II stopnia - 5 godzin

Jest to kurs rozszerzony, dla osób które ukończyły kurs I stopnia i zamierzają pogłębić swą wiedzę w tym zakresie.

Program szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy obejmuje zajęcia z zakresu:

  • Płynnej jazdy
  • Hamowania na prostej
  • Hamowania w zakręcie
  • Hamowania w zakręcie
  • Reakcji na poślizg podsterowny i nadsterowny.

Zajęcia realizowane są na płycie poślizgowej i prowadzone są przez Instruktora Techniki Jazdy.