Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne.

 

Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne:
- ukończone 21 lat,
- posiadane prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
- brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych stwierdzone odpowiednimi orzeczeniemi,
- ukończony kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
- wydane zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii.

 

Podstawowy kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi jest prowadzony w zakresie kategorii:
1) A1, A2 i A - 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych,
2) B1, B i B+E - 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych,
3) C1, C1+E, C, C+E - 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych,
4) D1, D1+E, D i D+E - 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

W kursach uzupełniających, przeznaczonych dla kierowców posiadających już zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi innej kategorii, liczba godzin zajęć teoretycznych jest skrócona do 3 godzin. 

 

Szczegółowe przepisy oraz programy szkolenia określa rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.